"KUKABILDO SA AGRIKULTURA"

Print
Created on Tuesday, 02 June 2020

ANNOUNCEMENT | Stay tune to the radio program "KUKABILDO SA AGRIKULTURA" from 5:00-6:00PM, every Saturday (starting May 30, 2020), brought to you by the Department of Agriculture-7 over radio station DYRD (Tagbilaran City)


Program ID Intro: KUKABILDO SA AGRIKULTURA... Tulumanun sa Department of Agriculture Regional Field Office 7 nga nagtanyag sa mga bag-ong teknolohiya sa panguma sama sa pagpananum og mga utanun, lagutmun, prutas, humay ug mais ingon man ang pagpamuhi og mga hayupan. Atong hisgutan usab ang pagpa-ambit sa mga nagkalainlaing ideya mahitungod sa pagsiguro sa igung supply sa pagkaun, malungtarun nga paagi sa pagpananum, hustong pagdumala sa mga abot sa kinaiyahan ug kalambuan sa lainlaing dapit sa Tungatungang Kabisay-an.KUKABILDO SA AGRIKULTURA
… Ug karon, ania ang inyong higala sa kahanginan, si ATTY. SALVADOR D. DIPUTADO, ang Regional Executive Director sa DA-7.

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | .